CBN Selah

CBN.com Radio Player

Check out cbn.com Radio!

понеделник, 7 август 2017 г.

„Даването – атрибут на Божията праведност“


 „Внимавайте да не вършите добри дела пред хората, за да ви видят. В противен случай няма да получите награда от своя Баща в небесата. И така, когато даваш на нуждаещите се, не тръби за това пред себе си, както правят лицемерите в синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от хората. Истина ви казвам: това е цялата награда, която някога ще получат. Но, когато ти даваш на нуждаещите се, не позволявай лявата ти ръка да узнае какво прави дясната, за да остане милостинята ти в тайна. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради.“
 „Не трупайте съкровища на земята, където молците и ръждата ще ги унищожат, а и крадци могат да се вмъкнат и да ги откраднат. По-добре трупайте съкровища в небето, където нито молци, нито ръжда ще ги унищожат и където крадци не могат да се вмъкнат и да ги откраднат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“
„Затова преди всичко друго търсете Божието царство и това, което Бог изисква от вас, и всички неща ще ви бъдат дадени в добавка.“
Исус Христос (Евангелие от Матей 6:1-4,19-21,33)

                Много хора днес, които ходят на църква, едва ли разбират що е праведност. Праведност не се постига, не е възможно за човека да бъде праведен чрез собствени сили. Хората се идентифицират с това, което правят, но Библията има различна гледна точка от човешката – земната. Ако чрез добри дела се постигаше праведност, това означава да изключим греховете, което е невъзможно, грехът е тук и Божият свят закон, не може да го пренебрегне само защото сме направили някакво добро в този живот. Тук няма да пиша за праведността, но за резултата на праведността, която Бог ни подарява даром в Исус Христос, Божият Син. Ако ти се наричаш християнин, ходиш на църква и т.н; но си слаб в горното слово на Исус Христос, проблема е в това, което си поучаван. Да даваш или да помагаш е резултат от твоята праведност в Христос, която както споменах ти е подарена, тя не може да бъде заслужена.
Когато Исус Христос започва да говори за делата на праведността, Той няма в предвид, че чрез тях ти ще се спасиш или че ще станеш праведен. Той има в предвид, че когато станеш праведен пред Бога в Христос, поради кръвта на кръста, защото Старият Завет казва, че без проливането на кръв, няма опрощаване на грехове и как е възможно кръв на животни да опрости греховете на човеците… малко е смешно това, ти ще станеш даваща личност, личност която помага на другите.
Ако ти се наричаш християнин, но не помагаш на нуждаещите се, на сираци, вдовици и чужденци и т.н; тогава поради някаква причина, ти не си разбрал/а, че в Исус Христос, Бог те счита за праведен/на! Може би не чуваш послания за твоята праведност в Исус Христос? Не знам, но те моля, по-бързо промени това, защото единствено Дявола желае християните да вярват че са грешни и че не са спасени от вечното наказание за греха.
Когато човек приеме Христос за Господ и Спасител, той бива преселен от царството на тъмнината в Царството на Светлината, от грешник пред Бог, независимо от делата му той става праведник, друга е темата обаче как се живее като дете на светлината…
                Исус казва, когато сме решили да направим почерпка или да отпразнуваме нещо, да не каним роднините, съседите или хора които ще ни се отплатят, като и те ни поканят на техните трапези. Защо ни казва това и какво има в предвид?
Няма нищо лошо да празнуваме, да се почерпваме и т.м.п; това което Исус иска да ни каже е, че по този начин няма да имаме награда на Небето за това, защо когато тези, които сме поканили ни се отплатят в този живот, тогава нямаме награда на Небето.
Апостол Павел ясно в посланията си ни казва, че се очаква роднини да си помагат а не да чакат от другита, тоест това е роднинско задължение. За това задължение нямаме награда на Небето, защото и за това роднините ни могат да ни се отплатят. Исус ни казва да помагаме на тези, които нямат с какво да ни се отплатят и понеже те няма с какво да ни се отплатят, Бог ще ни възнагради, в този свят, за вечността и ще имаме вечни съкровища на Небето.
Скъпи приятели, Господ не иска да останем в неведение как работи Неговото Царство и какво е най-доброто за нас, хората. Когато Исус говори, в Неговите думи винаги виждаме изправяне на разбиранията ни, оправяне на вярата ни, изпълване с надежда и вечна радост. Бог не изисква от теб да даваш, даването е резултат на твоето оправдание и подарена ти праведност от Бога в Неговият Син Исус Христос. Знам, че християните, които не помагат на нуждаещите се хора в света, все още мислят че имат грях.
Говорейки за даване, Господ Исус скастря хората, които дават големи суми, така че да могат да ги видят по телевизията, за да ги похвалят хората. За тези, даващи хора, Исус казва, че те няма да имат награда на Небето и съкровища, но са получили похвалата си от човеците, за което са го и правили, и това в крайна сметка е била тяхната награда. Ако ти даваш, но не желаеш да даваш, но даваш защото другите дават, ако даваш с цел да придобиеш известност и похвала, тогава твоето даване няма да стигне до Небето независимо, че даваш на сираците, вдовиците, чужденците или болните. Бог иска да имаш награда на Небето, за Вечността, не временна награда в този свят, за това изпраща Словото си, което днес те изцелява.

„Тогава Исус каза на фарисея, който го беше поканил: „Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите, братята, роднините и богатите си съседи, защото и те на свой ред ще те поканят. Вместо това покани бедните, сакатите, недъгавите и слепите и ще бъдеш благословен, понеже тези хора нямат с какво да ти се отплатят, но Бог ще те възнагради, когато праведните хора възкръснат от мъртвите.“  Евангелие от д-р Лука 14:12-14

                „Затова преди всичко друго търсете Божието царство и това, което Бог изисква от вас, и всички неща ще ви бъдат дадени в добавка.“


Когато Господ Исус ни говори тези слова, да търсим Божието Царство, на първо място Той говори за „даването-помагането“. Бог не те задължава всеки път да помагаш. Той не ти казва на всеки да помагаш. Също ти казва с какво отношение на сърцето си да помагаш. И на последно място, нека твоето помагане да е от желание, не по задължение, защото само делата на любов и вяра се записват пред Бога в Небесата. Вярвам, че това слово ще ви упъти в живота, ще ви освободи и даде мир, защото Бог е Бог на мирът. Амин.

...когато ти даваш на нуждаещите се, не позволявай лявата ти ръка да узнае какво прави дясната, за да остане милостинята ти в тайна. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради...

вторник, 1 август 2017 г.

"Царството на Благодатта"

Привет на всички, близки и далечни, малки и големи, послушни и не послушни!

Поздравявам ви в името на Господ Исус Христос, поради Когото чрез вяра в Него имаме мир с Бога, Небесният ни Баща.(Рим.5:1) Следователно, тези, които искат да се оправдаят чрез свои дела, а не чрез делата на Исус Христос, не могат да имат мир с Бога!

Библията ни казва, че чрез вяра в Христос ние влизаме в Божията благодат, за това нека стоим в нея и да се радваме, защото единствено поради Божията благодат получаваме даром Божията слава.(Рим.5:2) Както е писано, Духът на Бога и на славата е върху нас!

В посланието до Римляни 5:5, апостол Павел казва:
"Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух.". Ако не си Божие дете, ако желаеш любовта на Исус с която Той и на кръста продължаваше да обича тези, които го разпъваха, тази неизмерима любов, Бог е готов да ти я даде само и единствено чрез вяра в Синът Му Исус. Не е нужно да правиш нещо, за да я получиш, Господ Исус вече се погрижи за това, от теб единствено се иска да се помолиш с подобна или същата молитва като тази:
"Господи Исусе, благодаря ти че умря за греховете ми на кръста. Приемам те в сърцето си, ела очисти ме и живей в мен.".
Скъпи приятели, Библията казва, че със сърце вярва човек, но с уста прави изповед и се спасява, за това е нужно молитвата ни да бъде на глас, дори и много тихо, Господ ще те чуе, Той е направил устата и ушите, няма да те пропусне, няма да те подмине, довери Му се.
А сега, ако си приел/а Господ Исус, нека продължим с добрите новини, които Божието слово ние казва:
"Когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за безбожните.
Едва ли някой ще умре даже за праведен човек; макар че може би някой би дръзнал да умре за добрия.
Бог обаче доказа Своята любов към нас с това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас." (Рим.5:6-8) Забелязвате ли последните подчертани думи "бяхме, грешници". Ако Библията говори в минало време за нас, че сме били грешници а това казвам и на всеки повярвал в Исус Христос, приел за свой Господ и Спасител... кой съм аз че да споря с Божието слово. Да!, аз бях грешник, както и всеки без Христос в живота му си остава грешник, но сега вече за нас да сме грешници е минало. Тогава какво остава? Остава праведността на Христос върху телата ни, това е одежда на праведност, която ние обличаме чрез вяра в Исус Христос, следователно пред Бога всеки грешник е гол. Адам и Ева когато съгрешиха те се намериха голи, одеждите им на праведността бяха откраднати от Сатана. Но сега, нашите одежди принадлежат на Господа и от Него никой не може да ни ги открадне!

"Сега, като сме оправдани чрез Исусовата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Господа. 
Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син Исус, когато бяхме врагове на Бога, колко повече сега, като сме примирени с Него, ще се избавим чрез възкресеният Христос!"(Рим.5:9-10)

Приятели, апостола ни призовава да не живеем вече в страх от Бога. Да не живеем вече със страх, че Бог ще ни прати в Ада. Точно и ясно ни заявява, че сме оправдани, примирени, имаме мир с Бог и че Божият гнява няма да бъде върху нас, около нас може и да бъде, но не и върху нас, не и върху децата ни, не и върху семействата ни, защото чрез един вярващ, Бог освещава цялото семейство и дом. Павел ни заявява ясно, че възкресеният Господ Исус 100% ще ни избави от Божият гняв, който ще дойде към грехът на човечеството.

Ето как се хвали Павел и как ние трябва да се хвалим:
"И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Иисус Христос, чрез когото получихме сега това примирение."
Ти си примирен/а с Бога, греховете ти останаха на Христовият кръст, възкресеният Исус е живото ти свидетелство, че няма гневът на Бог да дойде някога върху теб. Бог не може да погледне Синът Си и да си помисли да ти се разгневи, но напротив, поглеждайки Исус, Бог вижда Един, Който е понесъл Божият гняв за греховете ни, на Своят Голготски Кръст.
Нека се радваме и веселим, нека се хвалим като Павел, защото ние вече сме получили примирение за цялата Вечност!

Божият дар скъпи приятели, който се намира в Исус Христос е праведност, която идва по благодат чрез вяра в Исус Христос.
Когато Адам съгреши(Библията ни казва че не жената, но Адам съгреши и поради него грехът и смъртта влезнаха в света), всички станаха грешни поради неговият грях, поради неговото непослушание на Бога.(Рим. 5:12) Апостола слага на кантар,
от лявата страна "прегрешението на Адам" а от дясната "дарът на Бог"
Кое от двете тежи повече?
Божието слово ни казва, че много повече тежи Божията благодат и дарът, който е праведност пред Бога.(Рим. 5:15) 
Дарът на Бог е да оправдае многото ни грехове.(Рим.5:16)
"Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то
много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара, праведност,
ще царуват в живота чрез Единия,
Иисус Христос."(Рим. 5:17)

"И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот. Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Исус ще станат праведни мнозина."(Рим. 5:18-19)

"както грехът беше царувал в смъртта,
така благодатта да царува чрез праведността
и по този начин да донесе вечен живот за всеки който вярва в Иисус Христос" (Рим. 5:21)

Скъпи приятели, нека да говорим за Божията благодат, нека се радваме в нея,
нека да се интересуваме от нея, нека се молим за повече разбиране на благодатта,
защото скъпи приятели само благодатта ни носи праведност, сила, живот, здраве,
изцеление на душите ни и телата ни, само чрез благодатта Библията ни казва, че
ставаме повече от победители в този тъмен свят, свят на гордостта, свят мръсен от греха.
Многото грях произведе и много смърт ни казва Библията, ето и една тайна,
многото благодат, многото говорене за Божията благодат, многото знание за благодатта,
ще донесе вечен живот на мнозина, праведност на мнозина, изцеление за мнозина,
това ни казва да правим Апостол Павел, нека да царува Божията Благодат в живота ни,
нека всеки ден я търсим и изследваме в Писанията.

"благодатта да царува"(Рим. 5:21)

ВСИЧКО ТОВА НАПРАВИ БОГ, ЗАЩОТО НИ ОБИЧА, ТОЙ НЕ ИСКА НИКОЙ ОТ НАС ДА УМРЕ В ГРЕХОВЕТЕ СИ И ДА НЕ СТИГНЕ В НЕБЕТО. ТОВА ЧЕ БОГ ИЗПРАТИ СВОЯТ СИН Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ НИ ОБИЧА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ НИЩО ДРУГО ОСВЕН ТОВА: БОГ НИ ОБИЧА, ИСУС НИ ГО ПОКАЗА. НЕКА ПРИЕМЕМ НЕГОВАТА ЛЮБОВ.

четвъртък, 27 юли 2017 г.

"Осъждение - вън!"

Седейки си веднъж в къщи, плачех пред Господа и се чувствах грешен. Скъпи братя и сестри! За моя най-голяма радост и за вечна слава на Христос, Бог Святи Дух застана пред мен, докато плачех още пред Него и ми каза в лицето: "Никога повече не се наричай грешник." и си замина.
Тази вечер реших да ви споделя тази лична история като малко, по надълбоко навлезна в нея. Държа да ви кажа на всички вас, със сълзи на очи: Не се наричайте повече никога грешни, грешници или оправдани грешници! Божието слово говори, че ние сме нови творения, старото премина, всичко стана ново! Като казва "всичко", Библията има в предвид, че ти повече нямаш нищо общо с човека, който си бил преди да приемеш Христос за Господ и Спасител. Да, плътта ти е същата, но за Бога, в Неговите очи Той те вижда с новото тяло, което Той е приготвил за теб, когато приключиш земният си път. Та като казва всичко стана в теб ново, дух, душа и тяло, това също означава, че грешникът който бяхме всички ние, вече го няма!
Бог те нарича праведен/на, свят/а, чист/а. Това не са мои думи, но на Божият Святи Дух. На Христовия кръста, Бог осъди твоите грехове и беззакония, твоята вина, срам и страх, за това не вярвай на дявола, който ти казва че Бог ще те осъди, че Бог ще те обвини, че Бог ще се срамува от теб и темподобни дяволски учения, както ги нарича апостол Павел а и аз самият, защото тези неща ви карат да се чувствате зле и засилват властта на дявола в живота ни, следователно и греховете които вършим всеки ден се увеличават.
Грешиш ли често скъпи братко и сестро? Тогава ти не си наясно с осъждението. Бог няма да те осъди, Той вече осъди Исус за твоите грехове. Бог те е приел и не може да те отхвърли, защото твоето наказание Исус вече го понесе. Бог няма да те накаже за вечността, но точно обратното, ще те възнагради, малко или много. Скъпи приятели, не искам да цитирам от Библията, защото ще стане много дълго.
В посланието към Евреите се казва, че Исус не се срамува от нас, дори не се срамува да ни нарича Негови братя, и наш Брат. На друго място Божието слово ни казва, че Исус ни освободи от страха от смъртта, ние не трябва повече да се страхуваме от Бог, това ни казва и Святият Негов Дух. Не трябва да се чувстваме повече никога виновни за грехове, защото Господ Исус взе вината ни на кръста. Исус умря преди 2000г. за греховете на целия свят, от създанието на вселената до нейния край, така че в това число влизат минали, настоящи и бъдещите ни грехове. Всеки път когато съгрешите, погледнете на Исус, Исус на кръста, вижте Божието Агне заклано за нашите грехове и Му благодарете за това нежно чудо!
Исус иска да се радваш, дявола иска да нямаш радост, но да съдиш себе си, другите и целия свят, с това да изпълняваш делата на Сатана. Исус казва: Винаги се радвайте в Моят Дух, Моето присъствие, Моята любов и вечно спасение! Не поглеждайте към вас самите, защото ще намерите единствено разочарование, но погледнете на Моят кръст от където идва вашето оправдание и всичко от което се нуждаете. Спрете да гледате грехове и започнете да гледате праведноста, святостта, изкуплението, изцелението и мирът който Аз Съм Осигурил за ВАС!!!

сряда, 26 юли 2017 г.

"Вие не сте свои, но с цена сте били откупени"


"били сте купени с цена, не сте свои си" (1 Кор. 6:19-20)
Когато прочетох за първи път това тази вечер си спомних как, Господ Исус ме е купил от Сатана, света и грехът, как Неговата жертва на кръста ме е откупила за да живея на Небето, тук като чужденец и един ден да се прибера в домът ми, новата Вселена и новата планета Земя.
Скъпи мили приятели, когато четете тези редове "били сте купени с цена, не сте свои си", спомнете си думите на Божието Слово, че Господ Исус изкупи за притежание на Бога човеци от всеки народ, език и племе. Небето ще бъде населено с неизброимо множество хора. Всичко това благодарение на делото на Господа. Ако някой от нас си мисли, че неговите лоши дела могат да разрушат делото на Господ Исус в живота му, тоест да загубят спасението си за Небето, нека отново да припомня на съзнанието ви, че "вие не сте свои си, били сте откупени от грях, Сатана и света за вечно притежание на Бога". Сега тук веднага някои ще си помислят, че могат да вършат грехове колкото си искат, но Бог ни призовава към свят живот. 
Чували ли сте благата вест някога скъпи приятели, че Бог те счита за праведен/на независимо от делата ти? Това е благовестието на Христос, Исус умря за нашите грехове. В резултат на това ние казваме: "Господи ще живея за твоята слава!" Не се страхувайте възлюбени, Бог няма да ви купи от дявола, за да ви прати отново в Ада, от където също бяхме откупени, за да не отидем никога повече. Ей!, хора!, Бог добър ли е?! Ми тогава как някои от вас си мислите, че Бог ще ви прати в Ада, след като Той изпрати Своят Син за да умре на кръст за теб? Не твоите дела, но кръста на Исус те е спасил за цялата вечност. "Не сте свои си, с цена сте били купени за вечно притежание на Бога". 
Скъпи братко и сестро, живей както желаеш, но помни, че за всяко твое дело ще има награда! Слава и чест за добрите ти дела в името на Исус, срам и позор за всяко зло дело. И на края винаги остава жертвата на Исус, която те спасява независимо от делата ти. 

"на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодат, а като заплата; а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за праведност(оправдание). Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог зачита праведност независимо от делата му: „Блажени онези, чиито беззакония са простени, чиито грехове са покрити;  блажен е онзи човек, на когото Господ няма да счете грях.“" 
(Послание до Римляните 4:4-8)
Ето това си ти братко и сестро! Имай мир в сърцето си! Бог те е приел и никога няма да те отхвърли! Живей със сигурност в делото на Христос. Бъди спокоен/йна. Радвай се за това което Исус направи за теб, виждаш ли колко много те обича Бог, не си мисли, че някога Неговата любов ще те остави.

вторник, 4 април 2017 г.

"Свърши се!"

"Историята на Бог"

от Красимир Вишев

глава Четвърта 

 

От появата на първият грях, през човешкото грехопадение до наши дни, святите очи на Бога Създателя на всичко което е на Небето горе, на Земята долу и във водата, не само гледат грехът, но и го помнят!
Всички ние живеем със съзнанието за някой и друг грях, какво сме направили неправилно, как сме ощетили някого, къде и кога сме сгрешили за нещо. Тежко е това бреме, но всеки трябва да живее с него. Няма човек на планетата на когото съвестта му да не го е изобличавала за грях или да не го изобличи. Нека обаче да погледнем Бог, Съдията на цялата Земя. Дали Той помни нашите грехове? Разбира се! Ами това дали Му тежи? Дали за Него е по-голямо бреме отколкото за нас? На този въпрос Бог Святи Дух днес ни дава отговор.

Хронологически записаният първи грях бе гордостта на Луцифер, който пожела да заеме мястото на Бог и бе изгонен заедно с неговите ангели от Небето да се скитат из Вселената. Вторият грях се пада на нашите предци, Адам и жена му Ева, бунт и непокорство, все грехове започващи от гордостта. Какво направи грехът? Както се случи с Луцифер? Той беше изгонен от Божието присъствие, отделен от Бога, същото се случи и с Адам и Ева. Това е грехът, разваля взаимоотношенията с Бога, отделя те от Неговото присъствие, краде ти правото да живееш с Бог във вечността. Това е главното, второстепенното което грехът причинява е смърт на творението, което сме и ние самите, разруха, войни, болести, списъкът продължава до безкрай!

Навярно някои хора си представят Бог, като безмилостен и безсъпричастен Съдия. Ако ние бяхме на Негово място, навярно бихме били такива, но не и Бог. Бог е Свят, в него няма грях и все пак трябва да помни всеки един извършен грях на всеки един човек! Какво бреме само. Представяте ли си, да знаете с подробности всеки грях извършен от всеки един човек живял някога в миналото, настоящето и бъдещето? Представяте ли си подробностите около тези грехове, разбитите съдби на хората, унищожените взаимоотношения, завинаги изгубени в океана на греха, извършените гнусотии и извръщения. Убеден съм, че никой от нас не иска да си спомня греховете, които е извършил още по-малко подробности около тях и последствията, които сме причинили на себе си и на околните. А сега нека се върнем към Вечното Същество Бог, Което не само може всичко, но и знае всичко! Той не е като нас да забравя, защото Той знае всичко! Да бъде слава на Бога обаче, защото Той може и всичко!

За съжаление не е възможно Бог просто да забрави, както ни се иска на нас, греховете ни. Той не е човек, Той е повече от всичко и всеки!

Носейки бремето на падналото творение в Себе Си, Бог вече знаел какъв е единственият начин да се справи с грехът на децата си - хората, и с бремето което е принуден да помни, от самите нас. Свят, свят, свят е Господ, принуден да помни всеки грях извършен някога в океана на времето! Ако ти един ден приятелю приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител, ще изживееш една нотка от свободата на греховете си, която свобода Бог е преживял в момента, в който Исус каза на Своят кръст: Свърши се!
Защото, приятелю, наистина се свърши! Нека да отворим Библията и да прочетем какво точно ни е записал Господ Бог в нея:

"Не е възможно кръвта от юнци и от козли да отстрани греховете. Затова Христос, като влиза в света, казва:
„Жертва и принос не си пожелал, но приготвил си Ми тяло; всеизгаряния и жертви за грях не са Ти угодни. Тогава казах:
Ето, идвам – в свитъка-книга е писано за Мен – да изпълня Твоята воля, о, Боже.

Като казва първо: „Жертви и приноси, и всеизгаряния, и жертви за грях не си пожелал, нито са Ти угодни“ – които се принасят според "Законът" – а после казва:
„Ето, дойдох да изпълня волята Ти“, Той отменя първото, за да постанови второто;
според която воля ние сме осветени;
чрез принасянето на тялото на Иисус Христос веднъж завинаги.
с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.

И Светият Дух също ни свидетелства за това; защото, след като е казал преди това:
„Ето заветът, който ще направя с тях след онези дни, казва Господ: ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им;
и после добавя:
„И греховете им и беззаконията им няма да помня вече.“
Библия, послание към евреите 10гл. 4-17стих


Мислил ли си някога какво означава за Бог грехът? Мислил ли си, че поради него Той трябваше да изпрати Своят Син Исус да се роди от жена, да умре на кръст за греховете ни в страшни мъки и болки, такива, че Исус в градината Гетсимания повече от три часа се моли на Бог ако е възможно по друг начин да стане очистването на греховете, но какъвто и отговор да получеше, Той бе готов да се покори, завършвайки с думите: "Не Моята воля да бъде, но Твоята."
Какво е направила само Святата Троица за нас!, нищо не заслужаващите зли човеци! Надали би се намерил да умре някой за праведният, камо ли за нечестивите, грешните хора, но слава на Бога, Той ни възлюби с вечната си несвършваща любов!
Поради делото на Исус на кръста, Бог вече е освободен от бремето да помни грехът и всеки от нас, който е готов да прием Исус за Господ и Спасител, също ще е свободен от това свое бреме! Най-накрая Бог си пое глътка въздух след толкова дълго време. Най-накрая няма да помни вече грехове, най-накрая вече има мир, Бог Си отдъхна!
Нека да разгледаме какво казва Библията за нас обаче:

"не може никога чрез едни и същи жертви, които непрекъснато се принасят, година след година, да направи съвършени онези, които пристъпват да жертват
не е възможно кръвта от юнци и от козли да отстрани греховете
Затова Христос,
според която воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Иисус Христос веднъж завинаги.
И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти едни и същи жертви, които никога не могат да отмахнат греховете; но Той, като принесе една жертва за греховете(Своето тяло), седна завинаги отдясно на Бога;
Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.
А където има опрощаване за тези неща, там няма вече принос за грях(не е нужна друга жертва за грях повече, тялото на Христос е достатъчно!)."
Библия, послание към евреите 10гл.

На кратко, чрез това слово, апостола ни запознава, че в Христос Исус ние вече сме съвършени  в Божиите очи и стандарти. Греховете ни ги няма, нито Бог ги помни, нито на нас ни се зачитат пред Него, нито трябва да имаме съзнание за грях, тоест че сме грешни, в Хрисотс вече няма грешен, независимо дали грешим, не трябва да имаме съзнание за грях, защото Христос взе греховете ни! Трето, ние сме вече святи в Исус Христос, тоест сме съвършени и без грях завинаги, това наше състояние няма да се промени никога(четете удебеленият шрифт).
Бог ни казва, че Той ни е усъвършенствал веднъж и завинаги чрез принасянето на Исус Христовото Тяло на кръста!
Ти си съвършен/а!, ти си без грях!, ти си осветен/а!
Това казва Библията, която е Божието слово!