вторник, 26 февруари 2019 г.

"Завръщане В Бъдещето"


Веднъж когато бях на църква и се молехме, видях картина подобна на тази планина. Видях още че хората в църквата ходят и гледат към страшната планина с наведени глави...

След това дълго мислих и молех Господа да ми покаже по-точно какво да правя с видяното...
Един ден вкъщи имах желание да прочета някой от малките пророци и да разбера повече това, което Господ ми говореше. Помолих се и се спрях на Йоил.
Книгата е много интересна, но това което видях ясно бе, че когато израелтяните не спазвали завета на техният Господ, Той трябвало да ги съди и накаже, понеже Бог е верен на всеки завет който е сключвал...


Въпреки цялото непослушание на Израел, книгата Йоил има хубав край. Независимо че били разгневили своят Бог, израелтяните получили милост за живота им, за здравето им, за храната им, общо взето всичко се оправило щом започнали да се каят, молят и постят поради предстоящото им Божие наказание.


Това вероятно е най-краткото описание за евреите под Закона на Мойсей. Ето и малко разяснение за Мойсеевият Закон...
Преди да бе даден Законът на евреите, всички те бяха под Божията незаслужена благодат. Така живееха, успяваха, изобщо така винаги им бе добре. След като прекосяват Червеното Море, Бог решава да ги изпита, Той им задава въпрос: "Ще правите ли всичко, което ви заповядам?", за нещастие обаче Те гордо отговарят, "Всичко което Бог казва, ще направим!", и след това Бог изговаря Десетте Заповеди, преди да ги напише на две каменни плочи, и да ги даде на Мойсей. След като Бог сключва Този Завет, тоест Законът, почти веднага смъртта започва да царува в стана на евреите.

Скъпи приятели, Бог никога не е искал да сключва завет на закон, тоест ако вършиш ще живееш, ако не, ще имаш болести, неуспех и смърт...
Днес християни по цял свят, поради неразбирането си за двата завета, тоест Закона на Мойсей и Благодатта на Господ Исус, за съжаление излъгани от Сатана отново се насочват към Синайската планина. Те вървят прегърбени, наведени, страхливи, болни и без капка достойнство а пък Божите служители изискват от тях неща, които един такъв човек не би могъл да извърши. Още по-трагично е, че служители по църквите представят на хората Бог, какъвто Той се е изявил в Закона на Мойсей. Един завет който Бог никога не е сключвал с християните, нито ще сключи, нито желае да го е сключвал с някое човешко същество, понеже Божият свят Закон е единствено възможен за изпълнение от Самият Бог!

Скъпи братко и сестро! Погледни долната картинка и се насочи към планината Сион и към хълма на Господа, Исус Христос, и гледай Кръста а не огън, дим, тъмнина и страх!
Кръста на Исус се намира на планината Сион, какво още правиш при Синайската планина?!!!

Нека да разгледаме една съществена разлика на Закона на Мойсей и Новият Завет на Господ Исус Христос.
Докато Стария Завет казва, че ако изпълняваш ще живееш, Новият Завет говори, че понеже Един е Съвършен във всичко, тоест живял свято, умрял за греховете и възкръснал за нашето оправдание, то ние даром получаваме от Бога чрез вяра.
Когато израелтяните престанали да живеят свято в книгата Йоил, Бог е задължен да ги накаже поради Завета и Закона на Мойсей. Ако днес това беше завета на християните по цял свят, искам да ви кажа че отдавна бихме погинали от наказания... Когато Петър и Йоан на влизане в храма видели пред вратите един човек куц по рождение, те му казали, "В името на Господ Исус Христос стани и ходи!", Петър го хванал за ръката и го вдигнал, в същият момент краката му били съвършено излекувани. Веднага след това Петър отговаря на събралата се тълпа, "Поради чий свят живот този човек стои пред вас съвършено здрав, и в кое име? Не поради нашият свят живот, и не в нашето име този човек днес стои пред вас съвършено здрав, но поради святият живот и името на Исус Христос от Назарет този човек стои пред вас съвършено изцелен!". Забелязахте ли разликата? Докато Стария Завет казва че ти ще си здрав ако изпълняваш Закона на Мойсей, Новият Завет говори, че "Ние се изцелихме в раните на Христос.", че поради Неговият свят живот и в Неговото име ние получаваме даром от Бога здраве и изцеление в Неговото Име. Амин.


Елате на планината Сион и на Господният хълм и не бъдете невярващи християни а вярващи!
Както виждате израелтяните в момента се молят на планината Сион а не на планината Синай, там в момента няма никой, каквато е и Божията воля за всички нас, да оставим Закона на Мойсей и да се върнем отново под Кръста на Господ Исус Христос, където получаваме, не поради наши заслуги, но поради делото на Господа.
Планината Сион е бил Божият план още преди създанието на световете, планина на Изобилие а не на нищета. Само погледнете двете планини днес и ще си отговорите на въпроса, "Какво е да си под Закон?" и "Какво е да си под Благодат?"...

Помислете приятели... Как мислите?... Дали получавате от Бог защото живеете свято, защото сте Му угодни или защото изпълнявате Библията?
Ако отговорите ви са свързани с "Да.", искам да Ви кажа, че Вие наранявате Бог в момента и Неговият Святи Дух. Отречете се от гордостта която Ви казва че заслужавате, защото сте правили, вършите или ще направите нещо за Бог, върнете се отново в благодатта на Господ Исус Христос... Той Ви чака... Върнете се в Благодатта...

петък, 24 август 2018 г.

"Молещият се Месия"


Евангелие от Йоан

( 1 : 40 – 46)

„Единият от двамата, които чуха от Йоан(Кръстител) за Него(за Исус) и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон, тоест Петър.  Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месията, което се превежда: Христос(Помазаният).  И го заведе при Исус. А Исус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.“
Здравейте приятели на Християнски Блог! Добре дошли в словото! За мен е наслада и съм убеден че за вас е радост да слушате за нашият Господ и Спасител, Божият Син, Божието Слово, Исус, който е Христос!
                Моля се в името на Господ Исус, Божието слово дълбоко да се вселява в сърцата ви, амин!
                В първата част на днешния пасаж, виждаме Андрей, ученика на Йоан Кръстител, който при звукът на Йоановите думи, „Ето Божият Агнец, Който взема греха на света!“, след като за трети път чува от Кръстителя за Божият Син, тръгва след Исус и Го пита, „Може ли да съм твой ученик?“, както вече стана ясно миналият път. Този Андрей, веднага отива при своят брат, Симон и му казва, че Месията на Израел е дошъл! Вече е тук! И най-хубавото е, че Андрей и Йоан вече били Негови ученици! Чудесна новина!
                При срещата си с Исус, Симон е посрещнат с думите, „Вече няма да се наричаш Симон(Тръстика), но Петър(Камък).“ При срещата на Петър с Исус, Господа веднага започва да говори като Бог. Смяната на името беше от жизнено значение за живота на Петър, това показваше как Бог гледаше на него. От една тръстика в собствените си очи, Господ го видя като здрав камък! Прекрасно е човек да се срещне с Исус, всеки път Той извършва велики и тайни неща за нас, които ние не знаем. Нужно е много малко човек да прекара със Спасителят, за да тръгне и други да довежда при Исус, така и стана с Андрей. Не беше минало много време и той веднага отиде при брат си, естествено че след като лично се беше уверил с очите си, че Исус е Онзи Който Е ! Слава да бъде на Бога! Велики и чудни са делата Му!
                След като е прекарал време с Помазаният от Бога, Андрей води брат си при Господа. Когато Исус вижда детето Си, Петър, първото нещо което Святият Дух Му казва е „Промени името му.“ И Господа го прави. Тук е нужно да разберем една истина. Господ Исус дойде на Земята, не да работи с друга сила, освен чрез Святият Дух, нещо което Той желае и ние да се научим. Следващото което е жизнено важно да знаем ако искаме да сме напълно успешни във всичко е, че Исус следваше винаги волята на Святият Дух и на Бога, Неговият Баща. Самият Исус каза, че никога не прави и не говори нещо от Него Си, но каквото чуе и види при Святият Дух, това е, което говори и прави. Точно в това беше тайната на успеха на родилият се в плът и живял живот като обикновен човек, но Който разчиташе за всичко на Бога и на Духът Му. Това беше тайната на успеха, на Господ Исус.
                Днес много християни не разбират какво означава свободна воля. Свободната воля е да можеш да направиш избор на кой от двамата господари, както ги нарича Библията, на сатана или на Господ да се подчиниш. Това означава свободна воля. Адам имаше свободната воля да слуша Бог или сатана, за съжаление той избра второто. И днес много християни не постъпват както постъпваше Исус, те си казват „Аз имам свободна воля и мога да правя различно от това, което Бог желае.“  Точно това са думите на дявола, скъпи братко и сестро. Ако продължаваш да живееш така, много те моля да се покаеш пред твоят Баща и Господ за незнанието си, и да помолиш Бог да ти помогне, да живееш така, както Исус правеше. Това е най-доброто за човека и Господ точно това дойде да ни изяви, какво означава да сме Божии деца, не само като състояние, но и на живот. Ето и примерна молитва за завръщане към твоето естество: „Скъпи Боже, прости ми че съм те оскърбил, моля Те да ми простиш в името на Господ Исус. И Господи, научи ме да живея както ти знаеш, че е най-добре за мен. Амин.“
Но нека се върнем на Словото и да продължим да гледаме Господа в очи.
Вероятно Петър първоначално не му е направило голямо впечатление Исус, вероятно е изпитвал всяка Негова дума и действие, защото да не забравяме че Писанието казва, че учениците на Исус бяха със закоравели сърца поради Закона и религията по онова време в Израел. Какво може да види едно закоравяло сърце приятели? Може ли да види чудеса и да повярва? Може ли да види Спасителят и да Го приеме? Може ли да повярва на Божието слово а не на себе си? Отговорът е НЕ! Закоравялото сърце е сляпо сърце. Може още да се нарече каменно сърце, което има нужда от много работа за да се превърне в меко и обичащо такова.
                От тази историята виждаме, че въпреки всичко което са виждали и мислели учениците, те последват Исус, като Го приемат за техен Учител(Равин), но както по-късно ще разберем, за разлика от другите учители, Исус е напълно различен във всяко нещо. Ще разберем, че вместо те да му слугуват, Той ще им слугува до края на Земният Си път! Да, път! Християните не умират, те просто пътуват, докато стигнат на Небето, страната на Бог.
„На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме. А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.“
                До тук са се събрали четирима, Исус, Йоан, Петър и Андрей, братята. Тази малка дружина от четирима тръгва на път за земите на Галилея. Там Исус отива с мисия, да намери Филип, който живеел в същият град от който са Андрей и Петър. Убеден съм че Исус вече е бил виждал тези хора, все пак живеел там. Също така съм уверен, че същата вечер, преди да тръгне за Витсаида, Господ е прекарал цяла нощ в молитва, все пак Му предстояли важни решения да вземе, като да избере Своите ученици. До тук видяхме три прекрасни неща за Святият Дух, които може да приложим в нашият християнски живот. Едното беше, че Господ Исус не говори и не прави нищо, без преди това да е видял и чул от Отец. Второто както ни учат Писанията е прекрасният молитвен живот на Исус, който е имал. И днес съм уверен, че Господ Исус продължава да живее молитвен живот, живот на взаимоотношения с Отец. Нека си спомним скъпи братя и сестри, че Исус е Божието Слово. Може ли Словото да не говори, тоест да се моли, защото това е молитвата скъпи приятели, тя не е религиозна практика да повтаряш едно и също нещо всеки ден, но е лична среща с Бога, с цел да чуем и да се научим от Него за деня, за седмицата, за месеца и за годината, тоест какви планове има за нас Бог.
                Нека с отворени очи и сърца да видим как живееше нашият Господ, защото когато видим, тогава ще повярваме, когато видим тогава ще се научим.
                Ето Исус, Който говореше ако Бог напълни устата Му с думи. Ето Исус, Който като видеше нещо се молеше да разбере Божията воля за него. Ето Господа, Който преди да направеше и една крачка… се молеше. До тук вярвам, че вече сме видели какво означава „свободна воля“ в истинското й състояние а не тази „свободна воля“, която дявола ни е дефинирал в умовете. Призовавам Ви скъпи братя и сестри! Научете се от Господа, защото Той е кротък и смирен на сърце! Поучете се от Неговият начин на живот, „Това“, казва Господ, „е най-доброто за вас. Когато не приемате Моята воля за ситуации и решения, вие приемате волята на богът на този свят, сатана.“ Така е скъпи приятели и Святият Дух също ни свидетелства за това слово! Нека истината на Божието слово се просмуче надълбоко в душите и сърцата ни, за да познаем от опит, което е Божията воля за НАС.
                Виждаме от горният стих, че Филип не каза и думичка. Той видя физиономиите на тримата с Исус, видя и Исус, и нещо вътре надълбоко в него е проработило, едни думи скъпи приятели, „Това е. Това е Бог. Това е Моят Син.“ Но как е възможно, сигурно е дошло в умът му, и като в сън и приказка, краката на Филип и цялото му тяло веднага тръгват след Господа, Исус. И тогава той вижда, че не той а Някой Друг, Някой Който отвътре го придърпва да тръгне и да върви след Исус. Това е свръхестествено приятели! Тогава Филип е разбрал, „Хей! Тук става нещо голямо! Слава на Бога на Израел!“.
                До тук станаха дружина от петима. Исус начело, след това Йоан и Андрей, после Петър и на края Филип, петият елемент, любовта! Точно това е задвижило Филип, той е почувствал любовта отвътре и е знаел, че най-малкото, Исус е Добър Човек. Колко прекрасно само! Каква картина само се очертава пред очите ни! Първо Учител, Благият Бог е наш Учител, след това двама ученика, ученици. След това Прекръстване на Тръстиката – Петър. И на края до Филип, всичко около тях е пръщяло от любов. От къде се взе тази любов? Точно от нощта, в която Исус преди да „реши“ да тръгне към Витсаида, Той беше с Отец в молитва. Духът на Бога мощно се изливаше около и над Исус като гигантска Божия Лейка! Той се лееше над тях и това е прекрасното на молитвата, Духът на Бога се излива в нас и всички около нас също са напоявани поради нашият молитвен живот! Колко е хубаво и добро човек да живее ТОЧНО като ИСУС описан в този откъс на Писанието. Това е основата за всеки християнски живот, молитва, слушане на Божията воля за нас и живота ни, както и да се учим в молитва от Бога, Нашият Баща. Там е най-доброто място на което да се учим, никъде другаде не е толкова прекрасно за нас, както молитвата и общението ни с Бога.
„Филип намери Натанаил  и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Исус, сина на Йосиф, който е от Назарет. А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.“
                Колко свързано е само всяко нещо в живота ни. Ако не знаем Божият ред на нещата, съвсем ще се объркаме. Виждаме съвършенството в решенията на Господ Исус, Той не направи и едно погрешно решение, Той остана Свят ВЪВ ВСИЧКО ! Естествено ние не можем да живеем на 100% процента като Исус, но учениците се опитаха, така че може и ние да се опитваме, и да не се отказваме разбира се.
                Със сигурност Филип е видял доброто в Исус, което се разбира от думите му към Натанаил. Явно е че по онова време се е говорело, че нищо добро няма в град Назарет. Тук вече виждаме могъществото на Бога, Синът Му се е намирал сред злите човеци. Навярно точно там е мястото за всеки добър човек в този свят, сред злите, за да може тези хора все пак да виждат, че има и друго, има и добро в живота, не е само злото. Интересно е, че Исус е растял сред тъмнината на света. Колко ли голям контраст е правел на хората по онова време, да се грижи за вдовиците и сираците, да помага на чужденците, да не участва в делата на безбожните и колко ли само се е молел за всичко което се е случвало около Него. Това скъпи приятели е нашият Господ! Това е нашият Бог! Той се е молел за да дойде Царството на Бога и Отца, за да може Небето да нахлуе в този свят. Той се е молел за спасението на всеки човек който е виждал, срещал или чул за него, защото волята на нашият Баща е да не погине никой, но всички да се покаят и да се спасят! Слава да бъде на Господа, че се е молел толкова много за хората! Слава на Тебе Господи Исус, защото Само Ти Си Велик и Добър по едно и също време! Това, приятели е примерът ни, да бъдем хора с молитвен живот. Хора, които се усамотяват и търсят Божието Присъствие и Лицето Му. Хора, досущ приличащи на Своят Създател и Господ, изпълнение с любов към хората и света на тъмнината! Нека в името на Исус да дойде Голяма Светлина за тази планета, амин!
                С това приятели завършвам днешното послание в което искрено се надявам да сте видели, чули, докоснали и вкусили от Исус, Хляба на Живота! Не забравяйте, че в името на Исус вие сте благословени от Бога, нашият Баща, Той е благословил дните ни на тази Земя. Говорете го, припомняйте си го и го вярвайте, за да може Неговият Дух да ви закриля, води и т.н. и т.н. Амин.

сряда, 22 август 2018 г.

"Възлюбени на Господа!"

Здравейте скъпи мои братя и сестри!

Здравейте ВЪЗЛЮБЕНИ на Бога, нашият Баща и на Господ Исус, Неговият Син!
Всичко около нас КРЕЩИ, че ние сме възлюбени от Господ!

И това е посланието което желая да чуете днес!

  • Какво означава "Възлюбени на Господа!"?

На първо място, това е истината за всички нас, които сме повярвали на Благата Вест и сме били "скрити в Христос", нашият Господ и Спасител. Направо виждам това, като етикет над главите ни "Възлюбени на Господа!", слава да бъде на Бога, нашият Баща и на Господ Исус, Христос!

  • Съществуват три проблема които ни отделят от истината "Възлюбени на Господа!"

  1. Да не знаем, че сме възлюбени на Господа.
  2. Да не вярваме, че сме възлюбени от Господа.
  3. Да сме влезли под закон, тоест в религиозност, която винаги говори за нашите дела.
Скъпи мои братя и сестри! Истината е че в Христос, ние сме възлюбени от Бога и Господа! Ние сме Негови любимци! Това е посланието, което вашият Небесен Баща желае да чуете:
  • "Ти си Мое възлюбено дете! Никога няма да променя отношението Си към теб, любовта Ми към теб е вечна!"


Вижте скъпи приятели, всяко Божие дете което се обляга на живота и делото на Господ Исус, автоматично минава под благодат а точно децата в благодатта над главите им стои надпис "Възлюбени на Господа!" Защо това е така? Точно в момента виждам и Бог Отец, и Святият Дух, както и Господ Исус да гледат към Кръста. Какво искат да ни кажат с това?
Скъпи приятели, това е мястото на вашата ПОЧИВКА, където може да си починете от ВСИЧКИТЕ си дела! Там е мястото, където дори и едно добро дело да не си извършил, ти си напълно приет/а и Бог е напълно доволен от теб! Там е мястото, където получаваш святост без да я заслужаваш, и то я получаваш даром, само защото си приел Исус за твой Господ и Спасител. Там е мястото, където независимо от твоите дела, ти може да получиш всичко нужно за този живот! Темата за Кръста е твърде обширна и необхватна за нашите умове. На кратко, АКО СЕ УПОВАВАШ НА ХРИСТОВИЯТ КРЪСТ, ТИ СИ ВЪЗЛЮБЕН/А НА ГОСПОД. И обратното, АКО СЕ УПОВАВАШ НА ТВОИТЕ ДЕЛА, ЧЕ ЩЕ СЕ ОПРАВДАЕШ ПРЕД БОГ И ЩЕ СЕ СПАСИШ, ти скъпи братко и сестро АВТОМАТИЧНО минаваш под ЗАКОНА ДАДЕН НА МОИСЕЙ и единственото което ще срещнеш е ТРЕПЕТ, ТЪМНИНА И МРАК в живота си. Ще се мъчиш във всяка област на живота си, докато не ти остане и една последна сила а хората които не вярват в Бог, като те погледнат ще си кажат, "Я погледни! Не ми трябва бог, който да ме обременява още повече." Там където буксуваш от години е областта в която разчиташ на твоите дела а не на Христовият кръст. Ще спра до тук, надявам се да сте схванали есенцията на ЗАКОН и БЛАГОДАТ. Възможно хора в Христос да се връщат към Закона даден на Моисей.

Приятели! Братя и сестри! Възлюбени на Господа, мои братя и сестри в благодатта!
Искам да ви кажа, че това е единственото място, което радва нашият Небесен Баща! Татко се радва единствено когато седим под кръста на Исус, тоест да седим в подарената ни святост, праведност, спасение, живот, здраве, любов, мир, радост и още толкова много!!!, поради 
ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ГОСПОД ИСУС, ХРИСТОС!
Единствено това скъпи мои братя и сестри радва нашият Баща, нашият Господ и Неговият Святи Дух! Повярвайте ми! Единствено тогава се появява блажена усмивка на лицата Им! Единствено тогава, Те са напълно спокойни за нас! Единствено тогава ние чувстваме мирът, защото една тайна ви казвам, точно когато ние усетим мир, това означава че Нашият Небесен Баща в този момент е почувствал мир за нас! Слава на Господ Исус Христос!

Възлюбени, знайте, помнете и вярвайте на Словото, което ни нарича
ВЪЗЛЮБЕНИ НА ГОСПОДА!
Помнете и го вярвайте, припомняйте си го на глас всеки ден, защото това е слово от вашият Баща! За всичко в живота си разчитайте на Христовият кръст, от там идва нашата Сила. Вижте се така, както Отец ви вижда, като "Негови възлюбени и най-любими деца, на които не може да им се нарадва!". Това е нашият Баща! Това е нашият Господ! Това е нашият приятел, Святият Дух, Който сега и за Вечността остава завинаги с нас!

Помислете над това приятели, има ли област ви живота ви, в която не разчитате на Кръста, но на своите си дела, тоест че така ще получите от Бога, че така ще си благословен/а, че така ще си защитен/а, че така ще се спасиш, оправдаеш или ще си свят/а? Ако е така, бързо се покай за незнанието си и мини под БЛАГОДАТТА, тоест ПОД КРЪСТА НА ИСУС, ВСИЧКО КОЕТО НИ ТРЯБВА ЗА ТОЗИ ЖИВОТ И ЗА ЦЯЛАТА ВЕЧНОСТ СЕ НАМИРА В ХРИСТОС, живота и кръста на Господа! Това са делата, които удовлетворяват напълно Отец, защото каквото и да правим, никога няма да е съвършено като на Господа, нито пък може да направим нещо вечно, което ВЕЧЕ ИСУС Е НАПРАВИЛ ЗА НАС! Да! Исус направи всичко за нас, ние само приемаме това, което Той ни дава. Дъжд ли, сняг ли, семе за сеене ли, слънце ли, здраве ли, успех ли и т.н; кажи кое нещо Бог не ти е дал??? Няма такова! Всичко ние е ДАР ! Подарено ни е всяко нещо в живота! Това е БЛАГОДАТ! Винаги е била навсякъде около нас! Просто е трябвало да се огледаме и ще видим че НАИСТИНА СМЕ ВЪЗЛЮБЕНИ НА ГОСПОДА! Вярвайте в благодатта на Исус, познайте я напълно и се ПАЗЕТЕ от РЕЛИГИЯТА И ЗАКОНА, които ни учат, че ние "трябва да изработим спасението си", моля? Не си разбрал стихът прителю/ко! Прочети си отново посланията на Павел и чети в контекста, Библията не си противоречи като казва на едно място че СМЕ СПАСЕНИ а на друго "да изработваме", което всъщност си е грешка при превода и от там БЪЛГАРИЯ е изградила цяла доктрина, да ИЗРАБОТВАМЕ СПАСЕНИЕТО НИ, ха ха! Няма как просто да го изработиш, така петниш делото на Исус, като не вярваш на посланията на Павел, да, това натъжава Отец и Духът Му.

                Благославям те, който и да си в името на Господ Исус Христос, да познаваш благодатта Му, да я вярваш за себе си и да си свободен/а от духът на религията и духът на Закона. Нека всичко в теб да разчита на Исус, твоят Господ и Спасител, амин!

неделя, 5 август 2018 г.

"Святият Дух - нашият Баща"


Евангелие от Йоан

(1 : 35 – 39)

На следващия ден Йоан (Кръстител) пак стоеше с двама от учениците си. И като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец!“
Здравейте отново приятели! Бъдете мощно благословени чрез познаването на Божият Син и Божията благодат!
Седейки си на задължението възложено му от Бог, Йоан Кръстител отново, тоест за трети път вижда Исус че минава покрай него. Единият от учениците, които стояха с него беше Апостол Йоан, този който е написал и това евангелие, свидетел на случилото се през онези дни. Всички ние знаем, че в старо време хората принасяли жертви, за да омилостивят Бог за греховете си. От книгата на Йов, която е на близо 4000 години виждаме че това не е нито странна, нито нова практика, но от зората на човечеството, хората знаели, че без проливането на кръв и без жертва, не е възможно да се премахнат грехове. В България също сме взели този ритуал от християнските ни корени, които стигат то Израел и Закона даден на Моисей. С това искам да спомена, че истинската Жертва идваше на света... Нека сега да се телепортираме при Йоан Кръстител, Андрей и Йоан, които стоейки покрай река Йордан, отново виждат Исус да минава.
Съзерцавайки Спасителят, Йоан Кръстител отново изронва чудесните думи: „Ето Божия Агнец!“. Това скъпи приятели е окончателната Жертва, Която Бог изпращаше на света, за да премахне греховете на всеки, който приеме Исус за свой личен Господ и Спасител, завинаги!
Човечеството хиляди години е чакало този дългоочакван момент, Бог да изпрати Своето Агне, Господ Исус Христос, Който да вземе(отнеме завинаги) греха на света. Това е вечната Жертва, Която днес седи на трона от дясно на Татко Бог и се застъпва за всяко дете на Бога, което Го е приело и изповядвало с устата си в своят живот.
Искам да ви припомня скъпи приятели, че единствено жертвата на Бог, тоест Господ Исус е тази, която ни спаси, която ни новороди, която ни освети и ни подари праведност пред нашият Баща и Бог. Никоя друга жертва, повтарям, никоя друга жертва не може да направи нищо за нас пред Бог. И обратното, само жертвата на Божият Агнец е достатъчна и вече е направила ВСИЧКО за нас пред Бога и Създателят на цялото творение. ВСЕКИ човек, който е приел жертвата на Бога, тоест нашият възлюбен Господ Исус Христос, когато Бог го погледне, Бог не вижда грях или недостатък в него. Повтарям! Бог не вижда грях и недостатък в теб, скъпи мой братко и сестро! За тези, които подробно искат да изследват Писанията, ще спомена случаят с Валаам и Валак описан в Чисал 23:21.
Когато Бог погледне към теб и види, че ти си приел Исус за Господ и Спасител, Бог те вижда зад кръста на Христос и тогава казва: „Не виждам беззаконие в него/нея, нито виждам извратеност в него/нея. Аз Съм с него/нея и радост има в мен за него/нея.“
Скъпи приятели, това което кръста на Христос направи е повече от всичко, което Бог някога е извършил. Самият Бог слезе в образ на човек и остана такъв завинаги, извърши дело непонятно и за най-големите умове, победи всяка мъдрост, знание и сила, нашият Бог Вечен ни отвори пътя за Вечността! Никой ум, повтарям, никой ум не може да разбере делата на Господа, за това от наша страна се изисква единствено да се смирим и да приемем това, което Бог е направил за ВСИЧКИ нас! Бог ни подари вечно спасение! Вечността скъпи приятели! Всичко, което Бог прави е вечно! От нас се иска просто да го приемем, както дете приема хляб от баща си, толкова е простичко...
И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус.“
Скъпи мои братя и сестри! Ето пак прекрасна картина, Андрей и Йоан чуват Йоан Кръстител какво казва, и с най-голямо смирение тръгват след Господ Исус. Виждам едни малки деца как тръгват след своят баща, това са Йоан и Андрей. Виждам как Исус вижда тази картина и сърцето Му се изпълва с радост и любов към Неговите деца. Това което Йоан и Андрей направиха бе най-доброто, което всеки човек може да направи за себе си и за всички останали хора, тост когато чуеш вестта за Исус и спасението, веднага като детенце да го приемеш в сърцето си и да последваш Божият Дух където и да те заведе, по същият начин, както учениците в тази историйка последваха Господ Исус.
Ако четейки тези редове, още не си бил новороден/на, съветвам те да се помолиш със следната молитва на глас:
Татко Който Си на Небесата. Идвам при теб в името на Господ Исус. Вярвам че Исус умря за моите грехове и че възкръсна на третият ден, както казват Писанията на очевидците. Сега приемам Исус за мой Господ и Спасител. Отричам се от Сатана, света и падналите ангели, и всичко свързано с тях. Моля Те и Ти благодаря за това в името на Господ Исус. Господи Исусе благодаря Ти че умря за мен на кръст и възкръсна дарявайки ме с всяко Небесно благословение. Приемам те Господи Исусе и Ти благодаря за всичко, амин.“
Скъпо дете на Бога, ако си се помолил/а с тази молитва, ти вече си новороден/а от Божият Святи Дух. Добре дошъл/ла в Божието семейство! Цялото Небе току що се зарадва твърде много за теб! Добре дошъл на Небето! Това е твоят вечен дом, когато един ден напуснеш този свят, радвай се, че имаш вечен дом на Небето, където смъртта не съществува, нито болка, нито грях! Добре дошъл/ла отново! Твоето име вече е записано на Небето, за това се радвай! Благословен/а си от Всемогъщият Бог!
А Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, ги попита: Какво търсите? А те му казаха: Равви (което значи Учителю), къде жиееш? Каза им: Елате и ще видите.“
Когато Исус се обръща и вижда, че Андрей и Йоан са тръгнали след Него със смирени сърца, Господа им задава еврейски въпрос, „Какво искате?“ а те Му отговарят, „Искаме да бъдем твои ученици, ще ни позволиш ли?“, тогава Исус им отговаря, „Да, последвайте Ме и ще се грижа за всяка ваша нужда.“.
Скъпи приятели и надявам се ученици след тази прекрасна история. Вижте! Когато Андрей и Йоан тръгват след Исус, за да станат Негови ученици, те знаят а и държа всеки един от нас днес да знае, че това при Господа не се е променило. Те знаят, че Учителят е длъжен да ги издържа ако решат да са Негови ученици. И днес нещата с Господа стоят по същият начин. ВСЕКИ човек решил да бъде ученик на Господ Исус Христос, би трябвало да очаква от Учителят, тоест Божият Дух в наши дни, да очаква че Господ ще се грижи за всяка негова нужда. Така е било и вярвам, че не е било случайност за учениците на Христос, нито е спрял да работи Бог по този начин и днес. Всеки ученик на Христос е длъжен да разчита на Господ за храна, облекло и място да живее. Това е тайна, явно скрита в днешно време, но наистина е така, потвърждавам го! Призовавам Ви, ако наистина имате в сърцето си желание да сте ученици на Исус, и то не е само за да не ходите на работа, Бог знае сърцата ви и ще ви покаже ако сте в алчност или грешка, призовавам ви изцяло да разчитате на Учителят да се грижи за вас, но от ваша страна ще е нужно да Го следвате където и да ви заведе. Днес Господ е на Земята чрез Неговият Святи Дух, Той е днешният ни Учител и за целта е нужно да се научим да Го разбираме и да Му се покоряваме.
И така, дойдоха и видяха къде живее, и този ден останаха при Него. Беше около десетия час (около 16ч.).“
В края на нашата кратичка история извадена от евангелието на Йоан виждаме как Андрей и Йоан заедно с Исус отиват в Неговият дом и остават при Него.
Мога само да си представя как са вечеряли заедно, как са си говорели, как са се опознавали и как са разговаряли за Библията, Божието слово. На края естествено Исус ги е сложил да си легнат, като най-добър баща и с любов в сърцето Си и мисъл за Йоан, и Андрей в умът Си е заспал на леглото Си.
Мили приятели на Господ Исус. Днес ние сме много по-добре от учениците на Исус. Господ ни каза, че когато изпрати Святият Дух ще ни бъде по-добре. Святият Дух бе изпратен преди близо 2000 години и от тогава до сега Той е тук на Земята за нас. Когато и да се помолиш, когато и да Му проговориш, когато и да поискаш да си с Господ Исус, Той изпраща Духът Си да дойде при теб. Ти не Го виждаш, но Духът може да се усети, може да се чуе с духовните ни уши и сетива. Вечерта когато си легнеш и в молитва разговаряш с Бог, спомни си, че не си сам, но Духът Му е с теб и Той те слага да лягаш. Спомни си че за теб Бог е изпратил минимум един ангел, който да бъде с теб през целият ти живот. И както Бог няма никога да те изостави, защото ти се е заклел в жертвата и кръвта на Синът Му, че няма да те остави никога, така и ангелите му никога няма да те изоставят, но ще бъдат с нас тук и във вечността.
Ще легна и ще спя спокойно, защото Господ Бог Всемогъщи бди над мен и ми дава мир в сърцето.


Бъдте много благословени във всичко, което правите!

четвъртък, 2 август 2018 г.

"Агнеца Който понесе греха на света - Божият Син, Исус"

Евангелие от Йоан
(1 : 29 – 34)

„На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза:
Ето Божият Агнец, Който взема греха на света! Този е, за Когото казах: След мен идва Човек, Който стана по-горен от мене, защото е бил преди мен. И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израел.“
„Слава на Бог във висините и на Земята мир между човеците в които е Неговото благоволение!“
Здравейте приятели на Господ Исус! Добре сте дошли! Благославям Ви в Името на Господ Исус Христос!

В откъсът от евангелието на Йоан, по това време Йоан е ученик на Йоан Кръстител. Той стоял до него, когато Кръстителя изговорил горните думи. Заедно с Йоан Кръстител, Йоан гледал в посоката, в която Кръстителят сочел в този момент, към Божият Син. Исус вече бил кръстен от Йоан в река Йордан и по-късно отново минавал от там. Тогава Йоан Кръстител казва на своите ученици: „Ето Божият Агнец, Който взема греха на света!“ Тук е времето да споменем кои грехове точно Господ Исус е взел. В този кратък откъс от Писанието пише „греховете на света“. По-точно това означава всеки грях от сътворението до краят на всичко. Няма грях, който Исус да не понесе на Своят кръст. Пророците и Апостолите са на едно мнение, че Христос понесе греховете от началото до края на света. За това скъпи приятели, не бива да мислим, че Господ Исус е понесъл само греховете през далечната тридесет и трета година от новата ера, както някои наричат летоброенето. Ако беше така, ние сме загубени завинаги. Исус не дойде да умре за греховете само на тридесет и трета година след Христа, но за ВСИЧКИ грехове от началото на времето, до краят на времената. Това наистина е радостна новина, защото независимо кога си роден, независимо преди или след Христос да си извършил грях, независимо дали след пет години ще съгрешиш, добрата вест за Господ Исус гласи, че Той понесе всеки грях на кръста. От грехът на Адам, до последният грях преди Бог да поднови всичко, както ни казва Библията.

Библията ни учи, че без проливане на кръв и без жертва, не е възможно да се отмахнат греховете ни пред Бог. Още ни казва, че кръвта на козли и овни, само покрива греховете ни, но не ги отмахва завинаги. В предпоследната книга на Апостол Павел, посланието към евреите пише, че Христовата кръв, веднъж и завинаги е премахнала нашите минали, настоящи и бъдещи грехове пред Бога. Само кръвта на вечното Божие Слово завинаги премахва греха. Всеки, приел Господ Исус може да се радва на вечен живот, вечно спасение и мир. Ако не си приел Господ Исус в живота и сърцето Си, моля те бързо се помоли със следната молитва:
„Боже Небесни, идвам пред Теб в името на Господ Исус. Сега приемам Господ Исус за мой личен Спасител и Господ. Вярвам че Исус умря за моите грехове, моля Те прости ми всеки грях и ме умий в скъпоценната кръв на Господ Исус. Благодаря Ти Татко, че ме новороди в Твоето Царство на светлината. Господи Исусе, благодаря Ти за твоят кръст, благодаря че взе моето ниско, паднало положение и ми подари Небесно жилище и бъдеще. Благодаря за всичко чрез името на Господ Исус Христос, амин.“

Благодаря ти скъпи приятелю и приятелко, че се помили да се новородиш в Небесното Царство. Добре дошъл на Небето! Слава на нашият Татко Бог и Господ Исус Христос!

Скъпи приятели, нека да продължим. Йоан Кръстител казва, че преди Исус да бе дошъл и кръстен от него, той не Го е познавал. Бил е пратен да кръщава с вода, за да бъде изявен Божият Син един ден. Бог вече бил казал на Йоан Кръстител да следи и очаква, когато Божият Агнец дойдел, Духът щял да слезе като гълъб на Него и да почива върху Му. Делото на Йоан Кръстител било да изяви Кой точно е Господа и да Го посочи на Израел. Гледайки един ден след като бил вече кръстил Исус в реката, Йоан Кръстител Го вижда отново. Мисля си, как ли е наблюдавал Божият Син, Божият Агнец, благословеният Господ Исус, Светлината на света, Божието слово?... Какви ли мисли са се въртели из главата му? Дали е гледал и не можел да повярва, че Бог се въплътил като един обикновен човек, за Който по-късно ще разберем, че не бил изобщо обикновен, но наистина Необикновен Човек? Дали е гледал дрехите Му, движенията Му, какво ли всъщност точно е виждал? Аз предлагам простото обяснение, че Йоан Кръстител е видял човека, такъв какъвто е бил при сътворението на света, само че с малко подобрения, та нали по времето на Адам и Ева не е имало грях, за разлика от времето на Господ Исус, грехът бил навсякъде, както е и днес по целият свят. Просто за разлика от първите Хора, Господ Исус знаел как да се справи с грехът, това било Неговото подобрение накратко.

Скъпи приятели, нека цялата слава да отиде при Господа, защото само Той и единаствено Той умря за нашите грехове на кръста, тоест бе наказан за нашите престъпления спрямо Бог. Слава на Бог и Господ Исус, че за нас не пожали Единородният Си Син, но Го предаде на наказание за всички нас! И не само Това, но и Господ Исус доброволно пое наказанието за греховете, цалото Божие наказание падна върху Господ Исус, не остана нито един грях ненаказан, слава на Бога! Ние вече сме свободни от наказание за грях! Слава на Исус Христос! Амин.

„И Йоан свидетелства, като каза:
Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Светият Дух. И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.“
Скъпи читатели на тези чудесни слова! Много се радвам ако вече сте приели Исус за Господ и Спасител! Искам да Ви спра вниманието на Този, Който кръщава със Святият Дух. Това е Господ Исус! Той желае не само да сте новородени в Небесното Царство тук и сега, но желае още повече да Ви даде Святият Дух да обитава във вашият дух. Да, вие сте дух, душа и тяло и Господ желае да обитава, да живее, да стои и остане завинаги във вас, в сърцата Ви, тоест в духът ви. Писанията казват, че това е нещо нечувано преди Исус да се бе родил, умрял и възкръснал. Това Библията нарича, „Бог в нас.“ Святият Дух на Бога Ви обича толкова много! Той Ви образува в утробата на майките Ви, подобно на това как образува Исус в Мария. Духът на Бог е Твореца на всичко видимо и невидимо, Той е Бог изявен чрез Неговият Дух, това е Същият Бог, какъвто е бил вчера, какъвто е и днес, и какъвто остава вечно, НЕПРОМЕНИЯМИЯТ БОГ ЖЕЛАЕ ДНЕС ДА ЗАЖИВЕЕ ЗАВИНАГИ ВЪВ ВАС, за да имате най-интимната връзка с Него, каквато не можете дори да си представите!
Господ Исус желае да Ви кръсти в Святият Си Дух, помолете Го с тази молитва и изчакайте в затишие докато на езика Ви дойдат думи на непознатите езици, на Святият Божи Дух. Това скъпи приятели бе най-нормалното нещо по времето на апостолите сред християните. Бог е Същият и днес работи по един и същи начин. Ето и молитва за кръщение в Святият Божи Дух и за белега на това кръщение, молитвата на Езици:
„Небесни Татко, идвам при теб в името на Господ Исус. Отричам се от Сатана, света, падналите ангели и всичко свързано с тях. Отричам се от греховете на моите родители и прародители ми. Моля Те сега Татко да ме кръстиш в Святият Си Дух с говорене на непознати езици. За това се моля и благодаря в името на Господ Исус Христос, амин.“
Библията скъпи мои братя и сестри казва, че когато приемем кръщение в Святият Дух, това го потвърждавам лично аз -КрасимирВишев, ние приемаме силата на Бог да извършим плана Му за нас и животите ни. Когато сме кръстени в Святият Дух, ние започваме да сме водени от Святият Божи Дух, да говорим това което трябва в ситуацията която Бог желае да работи, да се намираме на места по време, в което Бог желае да сме там и да свършим нещо, още повече е прекрасното усещане за Бог в нас, и че по всяко време можем лично да отидем при Него вътре в самите нас и да се наслаждаваме на Неговото прекрасно присъствие. Много Ви благодаря в името на Господ Исус ако сте направили това и сте били кръстени в Духът на Бог. Това е най-прекрасното нещо след Господ Исус Христос! Скъпи приятели, няма по-хубаво приятелство от това на Святият Дух. Няма някой който по-добре да ви разбере от Него и да ви помогне мигновено. Няма друг, който винаги да бъде с вас сега и когато отидете на Небето. Това е Духът на Бога, Който завинаги остава в нас. Господ Исус каза едни прекрасни думи: „Няма да Ви оставя, но ще изпратя Духът Си, Който ще бъде с вас и във вас.“ Бог е винаги добър! Не изпускайте възможността да Го познавате лично в лицето на Святият Дух! Това е най-прекрасното преживяване! Дай Боже да станете добри приятели с Него и ще видите, че ще ви заведе и на край света! Той, Духът е Чудесен! Точно както Самият Исус! Чудесен! Прекрасен! Велик! Толкова е Добър!

Нека отново се върнем на Божият Син, въпреки че не мога да спра да се радвам на Бог, ту на Исус, ту на Духът, Кой е по-прекрасен не знам, едно знам, че на края ще видим и Татко Бог, такъв какъвто е! И тогава отново няма да имаме време във вечността за да му се нарадваме, цяла вечност няма да ни стигне! Амин! Така е.

Йоан Кръстител свидетелства пред Йоан и чрез евангелието на Йоан пред всички нас днес, че Исус е Божият Син. Чухме вече че е Божият Агнец, Божието Слово, Светлината на света. Ако някой от нас още не вярва че Исус е Божият Син изпратен да понесе наказанието за греховете на човечеството, ето пак Писанията го казват. Наистина е прекрасно, че Писанията говорят за Исус, Божият Син, но аз се моля приятелю, лично да Го опознаеш, така че вярата ти да не е основана само на текст, но на лични опитности с Бога. Нека Святият Дух наистина ти открие Исус и се моля да познаваш и Божият Святи Дух, да станете приятели с Него, защото Той е творецът ти Якове! Той е Бога сътворил Небето и Земята. Да, трябва да се страхуваме от Него, но Той не желае това. Днес Божият Дух ти казва: „Не се страхувай, Аз Съм с теб до края на света.“ Чуй Неговият нежен бащин глас, Той те обича, довери Му се, позволи Му да ти покаже Свята любов, говори Му, Той те слуша внимателно, както баща слуша детето му какво му казва. Бог е любов, Той никога няма да те върне, никога няма да те изпъди, никога няма да те нарани, гарантирам ти го аз и всички които Го познават наистина, както са Го познавали и апостолите през първи век. Бъди благословен и расти в познаването на Бог и Неговата благодат, Господ Исус Христос. Бог е напълно доволен от всеки човек, който е приел Христос за Господ и Спасител. Бог не е доволен от твоят перфектен живот, единственото което Го задоволява напълно е да приемеш Исус за Господ и Спасител, тогава Той може да се облегне на престола Си и да кажа: „Свърши се. Още едно мое спасено дете от вечният огън. Благодаря ти синко и дъще, че прие Синът Ми Исус за твой Господ и Спасител. Благодаря ти, че направи своят избор къде да прекараш вечността. Благодаря ти, толкова много те обичам! Толкова много! Обичам те с цялата Си сила, с цялото Си сърце, с целият Си ум и с цялата Ми Душа!“
google.com, pub-7621527668910950, DIRECT, f08c47fec0942fa0